選單

Ngành ứng dụng

Nhãn dán và băng dính

Nhãn dán và băng dính
Tex Year phát triển một loạt sản phẩm keo nhạy áp nóng chảy thân thiện với môi trường cho ngành nhãn dán và băng dính, cung cấp chất kết dính cần thiết với các loại đặc tính.

Ngoài sê ri keo nhạy áp nóng chảy mà mọi người đều biết, chúng tôi cũng cung cấp chất kết dính công nghiệp với các loại khác nhau; keo nhạy áp loại sữa tính nước dùng cho ngành nhãn dán và băng dính; sê ri keo nhạy áp dạng UV cung cấp cho ngành mặt phẳng panel, mô đun đèn sau (backlight module).

Cùng với sự biến đổi của nhu cầu nhãn dán băng dính toàn cầu, sự đa dạng thay đổi của xu thế kỹ thuật in ấn, Tex Year mong rằng sẽ cung cấp phương án giải quyết có hiệu quả cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng nâng cao hiệu quả và tính ổn định, và mong rằng tiếp tục thúc đẩy phát triển thị trường nhãn dán về phương diện ứng dụng kỹ thuật và thị trường.