選單

Ngành ứng dụng

Máy lọc

Máy lọc
Trong ngành máy lọc, có nhiều ứng dụng có thể sử dụng hiệu quả keo nóng chảy, và sử dụng rộng rãi cho việc dán các loại chất liệu khác nhau, có tác dụng hỗ trợ ưu việt sản phẩm máy lọc và chế tạo công nghệ hiệu quả.

Việc ứng dụng dán keo nóng chảy của máy lọc được dùng cho lọc nguyên liệu phức hợp, lọc không khí, lọc dầu, lọc nước… Bộ phận ứng dụng: phức hợp lọc nguyên liệu, gấp lật lọc nguyên liệu, lắp ráp linh kiện khung, dán dính nắp…

Tex Year là nhà sản xuất chuyên nghiệp keo nóng chảy, cung cấp keo đường line máy lọc, keo khung máy lọc, keo kết cấu máy lọc, căn cứ vật liệu lọc khác nhau như sợi thủy tinh, PET, PTFE, PP, giấy, tốc độ sản xuất khác nhau và thiết bị dây chuyền sản xuất khác nhau cũng như nhu cầu thao tác khác nhau mà cung cấp các sản phẩm keo nóng chảy phù hợp.