選單

Loại sản phẩm

220 mã sản phẩm cho các ứng dụng chung về giấy

220 mã sản phẩm cho các ứng dụng chung về giấy
Với khả năng thấm ướt tuyệt vời, độ bám dính tốt và hàm lượng chất rắn cao, sản phẩm của chúng tôi có có thể dán dính cho các vật liệu khác nhau, kể cả các vật liệu có sức căng bề măt thấp.

Các sản phẩm này thích hợp cho các ứng dụng dán dính vĩnh viễn như ghép giấy, nhãn vận chuyển, nhãn chai thuốc, nhãn laser, nhãn chuyển nhiệt, phụ kiện vải và phụ kiện vật liệu xây dựng.

What We Offer

 • *

  Phục vụ kỹ thuật

 • *

  Sản xuất theo nhu cầu riêng của khách hàng

 • *

  Năng lực cung cấp hàng

 • *

  Phục vụ kênh tiêu thụ

 • *

  Phục vụ hậu mãi

 • *

  Quản lý chất lượng

 • *

  Phản hồi nhanh chóng

Hotline:0274-3737-492