選單

News

Sản phẩm Xanh Green Product là gì?
Jan 10, 2023
Theo Philip Kotler (1994), giáo sư nổi tiếng thuộc Kellogg School of Management at Northwestern University tại Mỹ, cho rằng sản phẩm xanh có ba cấp độ định nghĩa như sau:
(1) Sản phẩm xanh cơ bản : Nhà sản xuất chỉ xem xét đến giai đoạn sản phẩm được sử dụng bởi người tiêu dùng cuối cùng.
(2)Sản phẩm xanh mở rộng : Có suy xét đến một số thuộc tính sản xuất.
(3)Sản phẩm xanh toàn diện : Ngoài các hoạt động sản xuất chế tạo của bản thân nhà sản xuất chính, các nhà sản xuất hợp tác thượng nguồn và hạ nguồn trong mắt xích cũng cần tuân thủ và tích hợp các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.

Chú thích:
  RoHS  (Chỉ thị về hạn chế các chất độc hại) là chỉ thị 2002/95/EC do Liên minh Châu Âu ban hành nhằm hạn chế việc sử dụng một số chất độc hại trong thiết bị công nghiệp điện và điện tử. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2006, nồng độ bốn chất Chì (Pb), Cadmi (Cd), Thủy ngân (Hg), Crom hóa trị sáu (Cr6+) và hai chất chống cháy Polybrominated bisphenyl (PBB) và Polybrominated diphenyl ete (PBDE) trong các sản phẩm điện tử đã bị hạn chế.
  Quy định REACH của EU (Quy định EC số 1907/2006, liên quan đến Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất, sau đây gọi tắt là quy định REACH) được triển khai vào ngày 01/06/2007, khuyến khích thay thế các hóa chất độc hại hiện có bằng hóa chất ít nguy hiểm hơn, khuyến khích nghiên cứu và phát triển các chất hóa học an toàn và lồng ghép phát triển sinh thái, kinh tế, xã hội để đạt được mục tiêu phát triển bền vững.

Tiêu đề: Bạn Hoàn Toàn Muốn Biết! ! Keo nóng chảy Deyuan Hedemio đáp ứng tiêu chuẩn sản phẩm xanh?  
 
Back
Hotline:0274-3737-492