選單

News

TEX YEAR Nâng cao biện pháp phòng chống dịch, nguyên vật liệu cũng được xét nghiệm Axit Nucleic
Apr 16, 2021
TEX YEAR Nâng cao biện pháp phòng chống dịch, nguyên vật liệu cũng được xét nghiệm Axit Nucleic

“Trách nhiệm của chúng tôi là làm tốt công tác phòng chống dịch và đảm bảo sản xuất an toàn! ”
Tập đoàn TEX YEAR đã ủy quyền cho một tổ chức thứ ba tiến hành xét nghiệm Axit Nucleic trên từng lô nguyên liệu thô.

Trong giai đoạn đầu khi dịch mới bùng phát, Tập đoàn TEX YEAR đã thành lập nhóm công tác phòng chống dịch nội bộ nhằm nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo, yêu cầu công việc của các trung tâm phòng chống dịch tại địa phương và tập đoàn, đồng thời định kỳ hoàn thành công việc, tiến hành kiểm dịch, tiêu độc, khử trùng dịch tại khu vực sản xuất ... và các biện pháp kiểm soát dịch bệnh khác. 

Đặc biệt tại Trung Quốc Đại Lục, để phù hợp với yêu cầu của "Kế hoạch khử trùng phòng ngừa và kiểm tra hàng hóa container không dây chuyền lạnh nhập khẩu có nguy cơ cao" từ phòng kiểm soát dịch bệnh địa phương, chúng tôi ủy thác cho một tổ chức bên thứ ba tiến hành xét nghiệm Axit Nucleic trên từng lô nguyên liệu.

Xét nghiệm Axit Nucleic
【 1. Nhân viên xét nghiệm thực hiện thao tác kiểm tra】
德淵防疫超前部屬署德淵防疫超前部屬署


【2. Thu thập và lấy mẫu nguyên liệu thô】
TEX YEAR rất coi trọng việc kiểm soát dịch bệnh, và kiểm tra Axit Nucleic là biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe của công nhân viên và sự an toàn của công ty.
Lần này, Đội phòng chống dịch, Bộ phận sản xuất và Tổ chức xét nghiệm đã phối hợp chặt chẽ với nhau, quá trình xét nghiệm Axit Nucleic đã hoàn thành một cách suôn sẻ, trật tự và hiệu quả.
 

Báo cáo kiểm tra

Kết quả báo cáo xét nghiệm Axit Nucleic:【Âm tính】

Để đảm bảo sản xuất, trước tiên phải đảm bảo chỉ số 「Âm tính」,
Để đảm bảo chất lượng sản phẩm phải đảm bảo hoạt động đạt hiệu quả cao.

Sự phát triển trong suốt 45 năm qua của tập đoàn TEX YEAR là quá trình tích lũy từng chút một,
Bất kỳ sự buông lỏng dù nhỏ nhất cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của cả công ty.

Chỉ khi đảm bảo rằng vi rút được loại trừ khỏi phạm vi sản xuất thì nguyên liệu mới có thể được đưa vào sử dụng một cách an toàn.
Tích cực cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, hiệu suất cao cho khách hàng trên toàn cầu chính là sứ mệnh của công ty.

Phòng chống dịch bệnh an toàn, TEX YEAR đang tiếp tục hành động!
 

 
 
Back
Hotline:0274-3737-492