選單

Ngành ứng dụng

Ngành giày

Ngành giày
Trong quá trình chế tạo của ngành giày, Tex Year cung cấp keo nóng chảy mùi vị nhẹ, tan keo nhanh, quy trình sản xuất có hiệu suất hơn. Đối với chất liệu mặt giày đa dạng như giày thể thao, giày da nam nữ….. Keo nóng chảy Texyear có thể giữ độ thẩm thấu cao, cung cấp chất keo dính đáng tin cậy trong thành phẩm sản xuất giày. 

Ngoài trình tự sản xuất giày, cũng cung cấp ứng dụng dính tạo hình hộp giày, bất kể tự động hóa tạo hình hộp giày nhanh chóng, hay là thiết bị tạo hình hộp giày bán tự động hoặc công nghệ sản xuất giày với thao tác thủ công đều có thể cung cấp sản phẩm đối ứng.