選單

Ngành ứng dụng

BIO & GREEN

BIO & GREEN
Xu thế kinh tế tuần hoàn toàn cầu Circular Economic, và mục đích phát triển môi trường bền vững, ngành chế tạo hiện nay đại đa số bắt đầu chuyển đổi mô hình sang “từ sản xuất thiết kế đến thu hồi tái chế”, một chuỗi hệ thống sản xuất thân thiện môi trường không rác thải.
Công việc có tính thách thức nhất trong quá trình này chính là thu hồi, nếu chất keo dính không thể tự phân hủy hoặc tự tách rời khỏi vật liệu kết dính, thì nhựa không thể được tuần hoàn sử dụng.

Tex Year cung cấp cho bạn phương án giải quyết tổng thể về keo dính và vật liệu bảo vệ môi trường BIO &  GREEN
Chất keo dính gốc sinh học  | BIO-Based Adhesives
  • Tỷ lệ chứa gốc sinh học 20%~85%
Chất keo dính có thể phân hủy sinh học | BIO-Degradable Adhesive
  • Tỷ lệ chứa gốc sinh học 50%~85%
  • Tỷ lệ phân hủy sinh học 90%~100%
Đối ứng với thị trường và sản phẩm có
Sản phẩm vật liệu vệ sinh: Bỉm, keo dùng cho khăn giấy ẩm…
Sản phẩm đóng gói dùng 1 lần: keo đóng hộp, keo ống hút, keo dùng để đóng gói thực phẩm, keo dùng cho túi chuyển phát nhanh…
Sản phẩm tiêu hao: Keo miếng dán ruồi giấm, keo con lăn khử bụi quần áo..

Keo nóng dán tem tái chế được khử sạch bằng nước kiềm ấm, thúc đẩy hiệu quả tái chế! Hóa ra quy 更多包裝熱熔膠
Hotline:0274-3737-492