選單

Ứng dụng

Lốp xe ô tô

Lốp xe ô tô
Phần có thể ứng dụng keo nóng chảy bao gồm nhãn dán lốp xe, xử lý chống nổ cho lốp xe; ngoài ra cũng cung cấp chất lột màng, sử dụng trong công nghệ sản xuất màng lột lốp xe cao su.
Ứng dụng
Đặc tính
I am interested in
Nhãn dán lốp xe
Dính tốt với bề mặt ở nhiệt độ thấp, tô phủ tốt.
Cung cấp keo dùng cho nhãn dán lốp xe rõ ràng dễ nhận biết và bề mặt phẳng trơn, có thể chịu được thời gian dài và điều kiện vận chuyển giúp cho nhãn dán lốp xe có độ bám dính mạnh.
Lần lượt dành cho công thức pha chế mùa hè, công thức pha chế mùa đông.
Chống thoát khí lốp xe
Chịu được nhiệt độ cả cao và thấp, tô phủ tốt, khi thao tác khói ít, mùi nhạt.
Keo nóng chảy chống thoát khi lốp xe ô tô, giảm bớt nguy hiểm lốp xe đột ngột phát sinh khi xe đang đi, giúp chống nổ lốp xe ô tô, chống đinh cắm, chống thoát khí.
Chất chống dính lốp xe
Chất chống dính lốp xe, chất lột màng cao su, chất lột màng tính nước dạng nửa vĩnh cửu, hiệu quả lột màng tốt, chất lột màng không dịch chuyển lên thành phẩm, không ảnh hưởng việc gia công 2 lần thành phẩm.
Hotline:0274-3737-492