選單

Ứng dụng

Đèn xe ô tô

Đèn xe ô tô
Keo dùng cho công nghệ lắp ráp đèn xe ô tô bao gồm: đèn đầu xe, đèn hậu, đèn đi sương mù lắp vào hộp đèn, lần lượt cung cấp cho khách hàng 3 hệ thống keo nóng chảy là keo nóng chảy hệ Polyolefin, keo nóng chảy hệ cao su butyl keo nóng chảy hệ PUR để đáp ứng công nghệ và nhu cầu sản xuất khác nhau.
Ứng dụng
Đặc tính
I am interested in
Keo nóng chảy hệ Polyolefin
Chịu ẩm thấp, nhiệt, lão hóa, không gây sợi, không rỏ giọt keo, thời gian mở kéo dài.
Keo nóng chảy hệ cao su Butyl
Thuộc loại keo nhạy áp nhiệt, thay thế loại keo lạnh truyền thống, trong điều kiện nhiệt độ phòng thì không dính. Có tính chảy hòa tan tốt, nhiệt độ chảy hòa tan cao.
Keo nóng chảy hệ PUR
Chịu lạnh chịu được nhiệt độ cao, thao tác ở nhiệt độ thấp, cường độ kết dính mạnh, chịu được chấn động; nhanh chóng đạt được cường độ sơ cấp so với silicone, nâng cao hiệu quả sản xuất.
Hotline:0274-3737-492