選單

Ứng dụng

Trần nóc ô tô

Trần nóc ô tô
Nóc xe ô tô có dạng nóc cửa sổ trời, dạng nóc phổ thông bình thường.

Việc lắp nóc xe ô tô và miếng che nắng cần phải có nhiều loại vật liệu khác nhau, bao gồm vải không dệt và kim loại tấm, nỉ bọc, bông xốp, dây điện, ABS.

Sử dụng keo nóng chảy thân thiện với môi trường đáp ứng được nhu cầu kết dính, dán dính, cố định.
Ứng dụng
Đặc tính
I am interested in
Kết nối trần nóc xe ô tô
Lắp miếng nóc trần xe ô tô, kết dính vật liệu bề mặt, dán dính dây nóc xe, kết dính linh kiện nóc trần xe, cố định dây điện nóc xe, cố định dây nguồn điện cửa sổ trời, và các loại kết dính linh kiện nóc xe ô tô.
Lắp ráp miếng che nắng xe ô tô
Lắp ráp miếng che nắng xe ô tô.
Hotline:0274-3737-492