選單

Ứng dụng

Cố định gạch men

Cố định gạch men
Cố định gạch men là bao bì cách ly giữa gạch men và gạch men, sử dụng keo nóng chảy có thể tiết kiệm tới ít nhất 50% giá thành bao bì, không nhất định phải dùng bản giấy kraft.

Keo nóng chảy cách ly gạch men chủ yếu là dùng để cách ly và bảo vệ gạch men cao cấp, để trong quá trình vận chuyển và dịch chuyển gạch men sẽ không vì ma sát lẫn nhau mà gây ra trầy xước bề mặt gạch men, từ đó làm cho gạch men bị mất mỹ quan. Xưởng gạch men vốn sử dụng giấy để cách ly, giá thành sản xuất tương đối, hiệu quả tương đối thấp, vì thế hiện nay càng ngày càng nhiều xưởng gạch men quy mô chọn dùng keo nóng chảy để cách ly gạch men, giảm được giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Keo cố định gạch men thích hợp cố định tạm và cách ly vật liệu xây dựng, cố định tạm gạch men, đá, cách ly gạch men, đá, cố định tạm thủy tinh, cố định tạm vật liệu bề mặt.
Ứng dụng
Đặc tính
I am interested in
Keo cố định gạch men
Có tính đệm tốt, chịu được nhiệt độ thấp, tính dính bề mặt thấp, dễ bóc bỏ, không bị tàn dư keo.
Không vì bị chấn động mà bong tróc, giúp gạch men được giữ chắc.
Thích hợp sử dụng trong quy trình sản xuất nóng, lạnh, là keo nóng chảy chuyên dụng cho cách ly trong ngành gạch men.
Hotline:0274-3737-492