選單

Ứng dụng

Thảm

Thảm
Keo chống trượt cho thảm sử dụng chủ yếu cho thảm polyester, polyacrylate, thảm vải cotton, keo chống trượt sử dụng chống trượt cho thảm có hai loại, một là keo nóng chảy, hai là keo sữa.
Keo nóng chảy có thành phần 100% là chất rắn, gia công dễ dàng, tốc độ rắn nhanh; sử dụng keo nóng chảy chỉ cần lượng ít bôi lên là có thể đạt được mục đích chống trượt và cố định sợi.

Phạm vi sử dụng keo chống trượt cho thảm: keo chống trượt cho thảm, keo chống trượt cho thảm nhà tắm, keo chống trượt cho thảm phòng khách, keo chống trượt cho thảm trong nhà, keo chống trượt cho thảm gia dụng.

Keo chống trượt cho thảm Tex Year sẽ giúp cho thảm của bạn đạt được hiệu quả chống trượt, hơn nữa khi rửa nước sẽ không dễ bịbong keo, phơi khô sẽ không bị biến thành màu vàng. Sử dụng thời gian dài sẽ không bị vấn đề dính rơi keo vào sàn nhà.
Chúng tôi cung cấp keo nóng chảy dạng nhựa tổng hợp hoặc keo nóng chảy dạng nói chung, để cho những khách hàng sợ keo nóng chảy thấm dầu dễ gây ra biến màu sợi sử dụng.
Ứng dụng
Đặc tính
I am interested in
Keo chống trượt cho thảm
Mùi nhẹ, không dính bề mặt, chịu được nước rửa, không xê dịch, tính khô bề mặt tốt, gắn kết cao.
Sử dụng thời gian dài sẽ không bị vấn đề rơi dính keo vào sàn nhà.
Thích hợp keo chống trượt cho thảm, keo gáy cho thảm.
Hotline:0274-3737-492