選單

Ứng dụng

Đồ điện gia dụng

Đồ điện gia dụng
Keo nóng chảy dùng cho đồ điện gia dụng của Tex Year giúp khách hàng nâng cao chất lượng sản phẩm đồ điện gia dụng, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ứng dụng vào nhiều loại đồ điện gia dụng như: tủ lạnh, máy lạnh, bếp điện từ, đồ điện gia dụng nhỏ, đồ điện, cố định, lắp ráp, lấp kín kẽ hở, cố định tạm xốp bông cho linh kiện điện tử và đồ điện trong quá trình chế tạo đồ điện gia dụng.
Ứng dụng
Đặc tính
I am interested in
Tủ lạnh
Kết nối dán dính bất kỳ lúc nào, rất thích hợp với máy.
Làm kín cho tủ lạnh, kết dính chất liệu cách nhiệt cho tủ lạnh tiết kiệm năng lượng, cố định bản VIP.
Lấp kẽ hở tủ lạnh
Lắp ráp lấp kín kẽ hở cho tủ lạnh, lấp kín kẽ hở cánh cửa tủ lạnh, lấp kín kẽ hở bông xốp tủ lạnh.
Cố định tạm xốp bông cho tủ lạnh
Cố định ống dây ngưng tụ, cố định ống đồng làm lạnh bên trong tủ lạnh.
Máy lạnh
Lắp ráp máy lạnh, dán dính chất liệu cách nhiệt máy lạnh, dán dính bông bọt điều hòa.
Bếp điện từ
Độ gắn kết lớn, cường độ lúc đầu tốt, chịu được nhiệt độ cao, dây chuyền sản xuất có thể tác nghiệp nhanh chóng.
Lắp ráp, kết dính bếp điện từ, cố định linh kiện điện tử.
Hotline:0274-3737-492