選單

Ứng dụng

Tạo hình hộp giày

Tạo hình hộp giày
Loại keo nóng chảy có thể sử dụng để lắp tạo hình hộp giày rất nhiều, Tex Year cung cấp các loại keo nóng chảy có thời gian mở khác nhau dành cho các thiết bị thao tác khác nhau của khách hàng, có thể ứng dụng vào tạo hình hộp giấy tự động hóa nhanh, thiết bị tạo hình hộp giày bán tự động hóa hoặc thao tác thủ công.

Keo hộp giày Tex Year có đặc tính thời gian mở dài, thích hợp cho nhiều loại vật liệu và tính chịu nhiệt tốt, có cường độ dính tốt đối với các loại vật liệu hộp giấy.
Ứng dụng
Đặc tính
I am interested in
Tạo hình hộp giày tự động
Thích hợp cho thao tác đóng hộp giày tốc độ cao, cường độ dính cực tốt đối với hộp giấy thông thường hoặc hộp giấy bóng.
Tạo hình hộp giày bán tự động
Thích hợp cho thao tác đóng hộp giấy bán tự động, cường độ dính cực tốt đối với hộp giấy thông thường hoặc hộp giấy bóng.
Công nghiệp thủ công
Thích hợp cho gấp hộp thủ công, cường độ dính cực tốt đối với hộp giấy thông thường hoặc hộp giấy bóng, thích hợp cho thiết bị con lăn, giữ áp.
Hotline:0274-3737-492