選單

Ứng dụng

Khăn giấy ướt

Khăn giấy ướt
Giấy ướt là vật dụng vệ sinh dùng 1 lần tiếp xúc với làn da cơ thể con người, tất cả các khâu trong quá trình sản xuất chúng đều cần kiểm soát chặt chẽ. Keo nắp hộp khăn giấy ướt Tex Year là dòng keo nóng chảy, bảo vệ môi trường không độc hại, hơn nữa sản phẩm trong suốt khi dán nắp hộp có thể giữ mỹ quan thành phẩm hộp khăn giấy ướt, đặc tính sản phẩm là có lực dính cực tốt đối với vật liệu PP, PE, PET.

Nước keo và keo nóng chảy chuyên dùng cho nắp hộp khăn giấy ướt.
Ứng dụng
Đặc tính
I am interested in
Nắp hộp khăn giấy ướt
Bảo vệ môi trường không độc hại, rất trong suốt, có lực dính cực tốt đối với chất liệu như PP, PE, PET.
Hotline:0274-3737-492