選單

Ứng dụng

PP Meltblown

PP Meltblown
Đáp ứng sử dụng một loạt sản phẩm ngành lọc, Tex Year cung cấp keo nóng chảy cho vật liệu lọc không khí hiệu quả vừa và cao, với kỹ thuật chuyên nghiệp chủ đạo, nghiên cứu phát triển sáng tạo chất liệu keo, kết hợp với kỹ thuật phun hoà tan độc đáo, cung cấp keo không mùi, không VOC, trở lực thấp, lượng chứa bụi lớn, hiệu quả cao, ứng dụng cho bộ phận lọc điều hoà trong nhà và xe cộ, giúp quý khách nâng cao hiệu quả và chất lượng của thiết bị lọc không khí.
PP Meltblown
Ứng dụng
Đặc tính
I am interested in
Keo phức hợp vật liệu lọc
Không mùi, không VOC, rất thích hợp cho máy làm sạch và máy hút bụi gia dụng ngày càng yêu cầu cao, hệ thống thông gió và hệ thống điều hoà xe cộ.
Vật liệu lọc dạng phun hoà tan phức hợp hiệu quả cao dùng trong gia đình (HEPA)
Độ cứng cao, không mùi, không VOC, tầng lót dính sợi tơ mảnh dài chống nước, tính năng gấp nếp ưu việt, uốn gấp tốt, thích hợp với các loại thiết bị gấp giấy.
Vật liệu lọc hiệu quả cao và vừa cho điều hoà xe cộ
Trở lực thấp, hiệu quả cao, lượng chứa bụi lớn, tính năng gấp nếp tốt.
Hotline:0274-3737-492