選單

Ứng dụng

Keo dầu lọc, Bộ phận lọc dầu

Keo dầu lọc, Bộ phận lọc dầu
Phạm vi ứng dụng lọc dầu bao gồm bộ lọc dầu xe ô tô xe máy, bộ lọc dầu máy xe máy, bộ lọc động cơ xe ô tô.
Keo dầu lọc, Bộ phận lọc dầu
Trong ứng dụng kết dính bộ phận lọc dầu, ngoài keo viền để cố định gấp nếp, keo khung để lắp ráp, chủ yếu dùng cho việc dán kín nắp đầu và cố định đầu đuôi giấy lọc, dùng keo nóng chảy dạng thân thiện với môi trường có đặc tính chịu dầu và chịu nhiệt độ tốt là thích hợp nhất.
Keo dầu lọc, Bộ phận lọc dầu
Ứng dụng
Đặc tính
I am interested in
Keo viền bộ lọc dầu máy, cố định dán kín
Điểm dẻo hoá cao, độ cao nhất chịu nhiệt lên tới 150 độ C.
Chịu được dầu, chịu được sự mài mòn của dầu máy và xăng dầu.
Keo khung bộ lọc dầu máy
Điểm dẻo hoá cao, độ cao nhất chịu nhiệt lên tới 150 độ C.
Chịu được dầu, chịu được sự mài mòn của dầu máy và xăng dầu.
Cố định dán kín bộ lọc dầu máy
Dán kín nắp và cố định đầu đuôi giấy lọc của bôi phận lọc dầu máy của ô tô và xe máy.
Bộ lọc động cơ
Độ chảy không được quá 2mm, chịu được nhiệt độ cao, để 24 tiếng thì điểm đầu không bị nứt.
Bộ lọc dùng cho động cơ xe ô tô.
Hotline:0274-3737-492