選單

Ứng dụng

Vải không dệt / Vải địa không dệt

Vải không dệt / Vải địa không dệt
Chủ yếu ứng dụng trong dán ghép vải không dệt và vải địa không dệt nhiều lớp , vải không dệt có lỗ cần keo dính có tính thẩm thấu, nhằm giữ chặt sợi đạt mục đích phá vỡ nguyên liệu . Keo nóng chảy bảo vệ môi trường là sự lựa chọn rất tốt. Keo nóng chảy mang quy cách khác nhau có thời gian mở, thời gian cài đặt khác nhau, có thể kết hợp theo tốc độ của dây chuyền sản xuất của khách hàng, hơn nữa có các độ dính khác nhau có thể phù hợp điều kiện thao tác khác nhau của khách hàng.

Keo nóng chảy dùng cho dán ghép vải không dệt.
Ứng dụng
Đặc tính
I am interested in
Dán ghép vải không dệt
Dán ghép vải không dệt 環保、氣味低、可滿足不同布料的貼合,並保持其布料特性。
Bảo vệ môi trường, mùi vị ít, có thể thỏa mãn dán ghép loại vải khác nhau, và giữ đặc tính của vải.
Lực dán ghép cao sau khi dính vẫn cảm thấy mềm mại, không có cảm giác cứng đơ.
Hotline:0274-3737-492