選單

Ứng dụng

Giấy ăn

Giấy ăn
Tex Year có kinh nghiệm nghiên cứu phát minh, chế tạo và sản xuất keo nóng chảy hơn 40 năm, đóng thùng hộp giấy là sản phẩm chủ lực của TexYear, không chỉ sản phẩm đa dạng hóa, mà còn có sức cạnh tranh trên thị trường. Keo nóng chảy TexYear thích hợp cho thao tác đóng gói tự động như dính đóng hộp tự động, dính đóng hộp tự động, đặc tính ẩm ướt cao của chúng mang lại khả năng dính nổi bật hơn đối với hộp giấy ăn màu in ấn tinh tế. 

Keo nóng chảy đóng thùng/đóng hộp tự động dành cho hộp giấy ăn.
Ứng dụng
Đặc tính
I am interested in
Đóng hộp giấy ăn
Keo nóng chảy có tính dẻo nhiệt, thành phần rắn 100%.
Có tính dính cực tốt đối với chất liệu giấy, gỗ; có tính ẩm cao và đặc tính chịu nhiệt độ thấp
Trong đó có thành phần thành phẩm FDA1 phù hợp yêu cầu keo dính 21 CFR 175.105_ (Hiệp hội thực dược phẩm Hoa Kỳ) FDA.
Hotline:0274-3737-492