選單

Ứng dụng

Dán dính ống hút

Dán dính ống hút
Căn cứ điều kiên sản xuất dán dính ống hút, việc chọn lựa keo dán dính ống hút rất quan trọng. nhằm đáp ứng yêu cầu kết hợp giữa tốc độ sản xuất của khách hàng và cường độ kết hợp hoàn hảo, Tex Year đã chuẩn bị sản phẩm keo nóng chảy dùng cho ống hút thích hợp cho khách hàng. Phù hợp với thao tác sản xuất cho các khách hàng với thiết bị khác nhau của hộp gói Tetrapak, hộp gói SIG Combibloc, hộp gói Ecolean, có thể kết hợp với dây chuyền sản xuất tốc độ cao đạt tới 24.000 chai/ giờ.

Sau khi dán dính ống hút bằng keo nóng chảy vẫn đảm bảo mỹ quan bên ngoài cho sản phẩm, trữ ở nhiệt độ thấp và khi vận chuyển thì ống hút cũng đều không bị vấn đề rơi rụng. Ngoài ra còn keo không bị kéo sợi, dễ lau sạch. Nhiệt độ thấp 150℃ là có thể thao tác, lượng dùng sản phẩm keo nóng chảy càng tiết kiệm, tạo giá trị và lợi ích cho khách hàng.

Keo dán dính ống hút Tex Year là sản phẩm ứng dụng cho ngành sữa hoàn chỉnh cho dây chuyền sản phẩm keo nóng chảy duy nhất trên ngành thị trường Trung Quốc.
Ứng dụng
Đặc tính
I am interested in
Keo ống hút Tetrapak
Thao tác nhiệt độ thấp, cường độ cao, chịu được trữ lạnh/ đông lạnh, lượng keo dùng ít, không bị kéo sợi.
Thích hợp dùng cho thiết bị sản xuất tốc độ cao hoặc thấp để dán ống hút hộp gói Tetrapak, dây chuyền sản xuất nhanh, lớn nhất là 24.000/ giờ.
Keo ống hút SIG Combibloc
Thao tác nhiệt độ thấp, cường độ cao, chịu được trữ lạnh/ đông lạnh, lượng keo dùng ít, không bị kéo sợi.
Thích hợp dùng cho thiết bị sản xuất tốc độ cao hoặc thấp để dán ống hút hộp gói SIG Combibloc, dây chuyền sản xuất nhanh, lớn nhất là 24.000/ giờ.
Keo ống hút Ecolean
Thao tác nhiệt độ thấp, cường độ cao, chịu được trữ lạnh/ đông lạnh, lượng keo dùng ít, không bị kéo sợi.
Thích hợp dùng cho thiết bị sản xuất tốc độ cao hoặc thấp để dán ống hút hộp gói Ecolean, dây chuyền sản xuất nhanh, lớn nhất là 9,000/ giờ.
Hotline:0274-3737-492