選單

Ứng dụng

Trang trí

Trang trí
Keo dính của keo nóng chảy ngoài chức năng dính, sửa chữa, vá, bịt kín, trang trí cũng là ứng dụng độc đáo của keo nóng chảy . 

Sau khi nước ngoài lưu hành thanh keo nóng chảy thông thường làm mát định hình, bổ sung thêm các chất tạo màu sắc sỡ hoặc sơn móng tay, thực hiện lên màu, hoặc là có thể trực tiếp sử dụng keo nóng chảy bột dạ quang Hot Melt Tex Year, tiết kiệm trình tự lên màu, keo nóng chảy bột dạ quang thể hiện một hiệu quả trang trí khác, cũng có thể thay thế tầng lớp quý tộc châu Âu cổ đại  đóng dấu sáp trong tiêu đề thư.

Vận dụng sáng tạo keo nóng chảy còn thể hiện ở trang trí khuyên tai, vòng tay, trang sức dây chuyền, trang trí tạo hình thời trang, vỏ ngoài điện thoại…còn nhiều ứng dụng trang trí bằng keo nóng chảy hơn nữa, hoan nghênh bạn – một người yêu thích nghệ thuật thủ công cùng sáng tạo phát huy.
Ứng dụng
Đặc tính
I am interested in
Thanh keo nóng chảy nhỏ dạ quang
1 thẻ 12 thanh keo nóng chảy nhỏ dạ quang nhiều màu
Φ7.3mm x L100mm
Nhiệt độ chảy: khoảng 80°C
Kết hợp sử dụng súng keo nhỏ TEX YEAR đạt hiệu quả tốt nhất
Thanh keo nóng chảy nhỏ trong suốt
1 thẻ 12 thanh keo nóng chảy nhỏ trong suốt, có thể kết hợp chất tạo màu, sơn móng tay lên màu, triển khai ứng dụng nhiều kiểu trang trí
Φ7.3mm x L100mm
Nhiệt độ chảy: khoảng 80°C
Kết hợp sử dụng súng keo nhỏ TEX YEAR đạt hiệu quả tốt nhất
Súng keo nhỏ
Ứng dụng thanh keo nhỏ Φ6.5mm~7.5mm
Thanh keo nóng chảy dạ quang
1 thẻ 8 thanh keo nóng chảy nhỏ dạ quang nhiều màu
Φ11.2mm x L100mm
Kết hợp sử dụng súng keo lớn TEX YEAR để đạt hiệu quả tốt nhất
Thanh keo nóng chảy trong suốt
1 thẻ 8 thanh keo nóng chảy nhỏ trong suốt, có thể kết hợp chất tạo màu, sơn móng tay lên màu, triển khai ứng dụng nhiều kiểu trang trí
Φ11.2mm x L100mm
Kết hợp sử dụng súng keo lớn TEX YEAR để đạt hiệu quả tốt nhất
Súng keo lớn
Sử dụng thanh keo lớn Φ10.5mm~11.5mm
Trợ thủ đắc lực của nghệ thuật thủ công DIY, trợ thủ gia công gia đình
Hotline:0274-3737-492